Ahl/ januar 2, 2019/ Analytics, E-Commerce, Google

Der er mange metrics i Google Analytics og kan virke overskueligt. Bouncerate er blandt de vigtigste, men det er også blandt de mest misforstået metrics. I dette indlæg vil jeg se på bounce rate metrics og prøve at skabe en større forståelse.

I Google Analytics er “Bounce Rate” i mange rapporter under “Audience”, herunder Audience > Overview.

Bounce rate

Bounce Rate er også i rapporten “Acquisition”.

Bounce rate

Google Analytics registrerer et bounce, når en bruger lander på en side og forlader uden yderligere engagements hits. Det betyder typisk, at brugeren ikke går videre til en anden side. Men engagement kan også være events, Ecommerce Actions og Ecommerce Transactions. Alle påvirker bounce rate.

Analyse af Bounce rate

Jeg bliver ofte spurgt, “Hvad er en acceptabel Bounce rate?” Ecommerce bør holde bounce rate så lav som muligt for al trafik, især betalt trafik. Bounce rate over 50 procent svarer typisk til lave Conversion rate. Men du bør også forsøge at forstå en Bounce rate på 30 procent, især hvis du betaler for trafikken.

Der er undtagelser!

Forstil dig en bruger lander på en produktside og beslutter at købe produktet. Men hun vil først ringe til dig. Hun kan købe over telefonen, fuldføre opkaldet og forlade webstedet uden at generere et andet hit. Google Analytics rapporterer dette som et bounce. Men det var en fantastisk session, fordi det resulterede i et salg!

Time on page

Hvis Bouncerate er høje på bestemte sider, skal du se på “Avr. Time on site”for at se, hvor meget tid, non bounce brugere, bruger. Sider, der performer meget dårligt med høj Bounce rate og lavt gennemsnit. Time on Page (som angiver hurtig exit fra siderne) fra sider, der fungerer bedre, hvor brugerne læser content. En rimelig tærskel for gns. Time on site kan estimeres ved at måle, hvor lang tid det tager at læse mindst halvdelen af ​​indholdet i et langsommeligt tempo. Hvis der er behov for et hurtigt nummer, er alt i gennemsnit over 1 minut godt.

For nøjagtige Avr. Time on site målinger skaber yderligere engagements i Google Analytics, såsom at rulle ned på siden, klikke på play på en video eller en anden begivenhed.

Den samme rullesporing kan også anvendes på content sider, der har høje bounce rates, så skal content optimeres for at skabe mere læsning ned på siden.

En lav Avr. Time on site – Det kan beregnes nøjagtigt ved brug af flere engagement, som f.eks. Scroll tracking – kan identificere sider, der er dårlig udført. Anslå en rimelig Avr. Time on site ved at måle, hvor lang tid det tager at læse mindst halvdelen af ​content i et langsommeligt tempo. For ecommerce er alt i gennemsnit over 1 minut godt i min erfaring.

Strategien for at minimere bounce rate, og dermed øger time on site, forskellig. Dårlig udførelse af sider (høj Bounce rate og lav Time on site) så skal du forbedre content og Call to action. For bedre performer sites (høj Bounce rate og højere Time on site), forbedre Call to Action.

Bounce rate

Conversion Rate

Sammenlign conversion rate med bounce rate for mulige korrelationer. For at gøre det, skal du gå til Behavior > Site Content > Landing Pages for at se begge målinger.

Bounce rate

Hvis både Bounce rate for conversion rate er lav, skal du søge efter måder at optimere content og Call to action – eller Value proposition, hvis det er relevant.

Nogle sider kan have hæj bouncerate (over 50 procent), men konvertere rimeligt godt (3-5 procent eller bedre). I dette tilfælde kan der være muligheder for at identificere, hvad ikke-konverterende besøgende mangler.

Share this Post